Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei - BMETE937310