Sugárvédelem, dozimetria és radioaktív hulladékok - BMETE80SR34