Neutron- és gammatranszport-számítási módszerek - BMETE80NE21