Neutron- és gammatranszport számítási módszerek - BMETE80ME21