Atomenergia és fenntartható fejlődés - BMETE80BE03